BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE

Adres:  Rzepnikowskiego 2          14 – 260 Lubawa

Telefon:   89 645 21 99

e-mail: sekretariat@bslubawa.pl

Opis wytwarzanych produktów / świadczonych usług:  Bankowość