Jerzy Bartnik odebrał nominację do Kapituły konkursu dla pracodawców

12 grudnia br. Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Rybicki wręczył nominacje członkom Kapituły Konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej. W gronie nominowanych znalazł się Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. Członkowie Kapituły Konkursu reprezentują organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe, firmy stosujące rozwiązania ułatwiające pracownikom godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz media.

Minister Sławomir Rybicki podkreślił, że kwestia trudności godzenia życia zawodowego i rodzinnego jest jedną z istotnych barier w podejmowaniu decyzji o rodzicielstwie. Pracodawcy są ważnym partnerem na drodze wprowadzania i propagowania zatrudnienia ułatwiającego godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Bez zaangażowania pracodawców nie będzie możliwe wypracowanie ścieżek postępowania ułatwiających powrót matek do pracy, przeciwdziałanie stereotypom i zmiana podejścia pracodawców, tak aby myśleli o pracowniku również jako o rodzicu. Minister zaznaczył, że Konkurs o Nagrodę Pary Prezydenckiej dla pracodawców przyjaznych rodzicom powstał z inicjatywy samych pracodawców. Kapitule Minister Irena Wóycicka, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Po wręczeniu nominacji odbyło się posiedzenie Kapituły, podczas którego dokonano wyboru pracodawców, którzy zostaną rekomendowani Parze Prezydenckiej. Spośród tych pracodawców Para Prezydencka wyłoni Laureatów Konkursu, którzy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim.

źródło: www.zrp.pl