Laureatka z Lubawy zajęła 6 miejsce w Polsce

Renata Filarska, uczennica III klasy Zespołu Szkół w Lubawie, która odbywa praktyki zawodowe w Salonie Fryzjerskim „Kamila” zdobyła 6 miejsce w ogólnopolskim konkursie plakatowym „Uczniowie rzemiosła dla środowiska”.

Konkurs promujący praktyki w zakresie stosowania oszczędnościowych rozwiązań skierowany był do uczniów – młodocianych pracowników odbywających naukę zawodu w formie dualnej, a więc bezpośrednio w zakładach pracy.

– Chcemy uzmysłowić młodym ludziom, że proekologiczne postawy mogą przynieść pozytywne rezultaty także w ich bezpośrednim otoczeniu – powiedział podczas Gali przez ZRP Jerzy Bartnik. Wskazał też na konieczność kształtowania takich postaw już od najmłodszych lat, a w szczególności na etapie kształcenia zawodowego.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej z Christianem Strasserem, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Środowiska, Uniwersytetu Warszawskiego, a także organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką ochrony środowiska i kształtowaniem proekologicznych postaw.

Finał Konkursu uświetniła specjalnie przygotowana na tę okoliczność wystawa plakatów /prac konkursowych/ obrazujących różnorodne sposoby wdrażania dobrych praktyk w firmach rzemieślniczych, tym samym promując proekologiczne postawy.

Na konkurs nadeszło 112 prac plastycznych z całej Polski, z których Kapituła konkursowa wyłoniła laureatów.

Z Lubawy udział w konkursie wzięli Renata Filarska, uczennica z Salonu Fryzjerskiego „Kamila” oraz Patryk Jankowski, uczeń stolarstwa z firmy P.P.U.H. i E.  „Szynaka”.