Rekrutacja – informacje dla kandydatów do klas I

Wszystkich kandydatów do klasy I Szkoły Zawodowej, którzy będą kształcić się w systemie dualnym (nauka w szkole połączona z praktykami zawodowymi w zakładzie pracy) prosimy o składanie niżej wymienionych dokumentów:

• Podanie do szkoły (od dnia 21.05.2015r. obowiązują nowe druki podania – dostępne w biurze Cechu lub na stronie internetowej Zespołu Szkół w Lubawie www.zs.lubawa.pl)
• Świadectwo ukończenia gimnazjum – w oryginale
• Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego – w oryginale
• karta zdrowia ucznia
• 3 fotografie (39 x 52 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
• podanie o przyznanie miejsca w internacie (dla zainteresowanych)

Czytaj dalej Rekrutacja – informacje dla kandydatów do klas I

Zaproszenie na konferencję pt. „Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw woj. warmińsko – mazurskiego w perspektywie finansowej 2014-2020”.

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej zaprasza do udziału w konferencji pt. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw województwa warmińsko – mazurskiego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Konferencja odbędzie się 27.05.2015 (środa), godz. 10:00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie – Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Ul. Jagiellońska 91a, 10-356 Olsztyn.

Czytaj dalej Zaproszenie na konferencję pt. „Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw woj. warmińsko – mazurskiego w perspektywie finansowej 2014-2020”.

To nie koniec szkolnictwa zawodowego w Lubawie!

W związku z pojawiającymi się doniesieniami o planowanym zamknięciu oddziałów szkoły zawodowej przy Zespole Szkół w Lubawie w nadchodzącym roku szkolnym 2015/16 informujemy, że nabór do szkoły zawodowej będzie odbywał się bez żadnych przeszkód, a liczba oddziałów nie ulegnie ograniczeniu. Wszyscy chętni na naukę w szkole zawodowej zostaną przyjęci po uprzednim złożeniu kompletu dokumentów.

Jednocześnie przypominamy, że  uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie mogą otrzymać BEZPŁATNE zakwaterowanie w internacie na ulicy Kupnera. Jedyny koszt, jaki uczniowie ponoszą w związku z zamieszkaniem w internacie jest stawka za wyżywienie.
Internat zapewnia uczniom pobyt i opiekę wychowawcy od poniedziałku do piątku.

Sprawozdania o odpadach tylko do 15 marca!

W dniu 15 marca mija termin na złożenie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Tego rodzaju sprawozdania złożyć muszą:  posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów, prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu i wytwórca komunalnych osadów ściekowych.

Czytaj dalej Sprawozdania o odpadach tylko do 15 marca!

Jerzy Bartnik odebrał nominację do Kapituły konkursu dla pracodawców

12 grudnia br. Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Rybicki wręczył nominacje członkom Kapituły Konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej. W gronie nominowanych znalazł się Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. Członkowie Kapituły Konkursu reprezentują organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe, firmy stosujące rozwiązania ułatwiające pracownikom godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz media.

Czytaj dalej Jerzy Bartnik odebrał nominację do Kapituły konkursu dla pracodawców

POMAGAM

W dniach od 3 do 12 grudnia odbędzie się w naszym biurze zbiórka darów dla dzieci z Domu Dziecka w Szymonowie. Dzieci potrzebują wszystkiego… od kredek i bloków do rysowania, po nowe talerzyki i kubki, słodycze, gry, książki i ubrania. Zachęcam wszystkich ludzi o otwartych sercach do włączenia się w przedświąteczną akcję pomocy.

Dom Dziecka

Spotkanie wigilijne

Na 17 grudnia w Karczmie „Nad Sandelą” zaplanowana została wieczerza wigilijna dla Członków naszego Cechu. Wszystkich chętnych proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 10 grudnia (środa) w biurze Cechu osobiście lub pod nr tel. 89 / 645 26 08; 698 743 776.  Początek wieczerzy o godzinie 18:00.