Spotkanie wigilijne

Na 17 grudnia w Karczmie „Nad Sandelą” zaplanowana została wieczerza wigilijna dla Członków naszego Cechu. Wszystkich chętnych proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 10 grudnia (środa) w biurze Cechu osobiście lub pod nr tel. 89 / 645 26 08; 698 743 776.  Początek wieczerzy o godzinie 18:00.

Egzaminy czeladnicze

1 września br. w Zespole Szkół w Lubawie odbyły się egzaminy czeladnicze w zawodach: stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń i krawiec. 44 kandydatów do tytułu czeladnika i 1 kandydat na tytuł zawodowy Mistrza przystąpiło najpierw do pisemnego, a następnie ustnego etapu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wysoki poziom wiedzy naszych adeptów rzemiosła potwierdziła 100 procentowa zdawalność.