PROJEKT „Fundusze europejskie – jakie to proste”

W  czerwcu bieżącego roku Związek Rzemiosła Polskiego, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozpoczęły realizację projektu „Fundusze europejskie – jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”.

 

W ramach projektu, w okresie od sierpnia do września 2015 r., zostanie przeprowadzonych 16 dwudniowych szkoleń dla 640 pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Średnio w każdym województwie powinniśmy przeszkolić 40 osób.

Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w zakresie Programów Operacyjnych na szczeblu krajowym i regionalnym oraz nabędą umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
Rejestracja na szkolenie będzie się odbywać poprzez stronę internetową projektu www.funduszejakietoproste.pl za pomocą aktywnego formularza rejestracyjnego. Na stronie internetowej znajdują się także szczegółowe informacje na temat projektu i poszczególnych szkoleń oraz harmonogram, a wkrótce zostaną także opublikowane miejsca, w których będą odbywać się szkolenia.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można także przesyłać bezpośrednio na adres e-mail regionalnego rekrutera dla woj. warmińsko-mazurskiego: wama@funduszejakietoproste.pl lub pocztą na adres biura projektu ul. Kapitulna 2/6, 00-249 Warszawa.