PRYMET BOGUSŁAW PRYBA

Adres:   Kupnera 82          14 – 260 Lubawa

Telefon: 89 645 44 61       504 259 461

e-mail: info@prymet.eu

Opis wytwarzanych produktów / świadczonych usług: 

Obróbka skrawaniem