Ministerstwo Gospodarki: Zmiany w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych

Ministerstwo Gospodarki: współpraca przedsiębiorców i szkół pozwoli kształcić specjalistów

Zmiany w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych zobligowały spółki zarządzające strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie ich oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców – poinformowało Ministerstwo Gospodarki.
Mając na uwadze fakt, że wykwalifikowane kadry sprzyjają wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz przyciągają nowe inwestycje, Ministerstwo Gospodarki promuje współpracę biznesu z edukacją. Aby kształcenie odpowiadało na potrzeby rynku pracy, wspólnie z organizacjami pracodawców, samorządem gospodarczym i stowarzyszeniami zawodowymi MG wnioskuje o wprowadzanie zmian do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz wspiera uruchamianie kształcenia w nowych specjalnościach.
Ministerstwo zachęca przedsiębiorców do udziału w konsultacjach podstawy programowej kształcenia zawodowego, prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do 30 września 2015 r.
Jak informuje resort gospodarki, z inicjatywy zarządów Specjalnych Stref Ekonomicznych tworzone są również klastry edukacyjne, które skupiają firmy, szkoły zawodowe oraz starostwa powiatowe, a także inne podmioty zainteresowane rozwojem kształcenia zawodowego, takie jak izby rzemieślnicze czy kuratoria oświaty. Celem działania klastrów jest stworzenie systemu dualnego, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkołach, natomiast praktyka w konkretnych firmach.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 13 lipca 2015 r.