Czas na sporządzenie ZUS ZSWA za 2014r.

Przypominamy! Zakłady pracy,  które zatrudniają pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, powinny przekazać do ZUS sprawozdanie za ubiegły rok kalendarzowy do końca marca.