HISTORIA CECHU

cech_baner_bal_1_prev 1

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie istnieje od 1960 roku. To właśnie 6 listopada 1960 roku, decyzją Rzemieślników z Lubawy i okolic, odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym postanowiono powołać samodzielny Cech Rzemiosł Różnych w Lubawie. Cech zrzeszał wówczas 196 warsztatów rzemieślniczych, które zatrudniały 301 osób. Starszym Cechu w tym czasie był Paweł Neumann.

Największy rozkwit przypada na rok 1967, zrzeszonych w Cechu było w tym czasie 219 zakładów rzemieślniczych. W 1968 roku rzemieślnicy, zjednoczeni wspólną misją, własnymi siłami wznieśli Dom Rzemiosła, ustanawiając tym samym siedzibę swojej organizacji, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W 1994 roku powstał przy Cechu Ośrodek Oświatowo – Informacyjny, który przyczynił się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia osób pracujących w w rzemiośle oraz na rzecz przedsiębiorczości.

W 2006 roku na zamówienie Cechu Rzemiosł Różnych w Lubawie, w elbląskiej pracowni złotniczo – jubilerskiej, powstały Insygnia Cechowe, będące symbolem tradycji i więzi środowiska rzemieślniczego. Fundatorami insygniów byli sami rzemieślnicy, a ich nazwiska znalazły się na odwrocie elementów przedstawiające symbole zawodów.

W tym samym roku, podczas Walnego Zgromadzenia Cech zmienił nazwę na Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie. Zmiana nazwy zapoczątkowała również szereg innych zmian w funkcjonowaniu lubawskiego Cechu – gruntownie wyremontowano siedzibę organizacji, skomputeryzowano biuro oraz nawiązano bliższą współpracę z instytucjami otoczenia biznesu naszego województwa.

W 2010 roku Cechowi Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie nadano zaszczytną odznakę – Złoty Medal im. Jana Kilińskiego.

Obecnie zrzeszonych jest 65 zakładów, w których szkoli się około 250 uczniów.