JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM

Członkiem Cechu, zgodnie ze Statutem, może być przedsiębiorca, wykonujący działalność wytwórczą, usługową, handlową i budowlaną, na podstawie ustawy o rzemiośle, ustawy prawo działalności gospodarczej, kodeksu spółek handlowych lub innych ustaw.
Wszystkich, którzy chcą zapisać się do naszego stowarzyszenia i związku pracodawców, zapraszamy do biura Cechu po deklarację członkowską. Deklarację można też wydrukować samodzielnie – druk w zakładce „Dokumenty do pobrania”.