Egzaminy czeladnicze

1 września br. w Zespole Szkół w Lubawie odbyły się egzaminy czeladnicze w zawodach: stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń i krawiec. 44 kandydatów do tytułu czeladnika i 1 kandydat na tytuł zawodowy Mistrza przystąpiło najpierw do pisemnego, a następnie ustnego etapu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wysoki poziom wiedzy naszych adeptów rzemiosła potwierdziła 100 procentowa zdawalność.