Pasowanie na ucznia w rzemiośle

12 października w auli Zespołu Szkół w Lubawie 76 uczniów klas pierwszych zawodowych zostało pasowanych na ucznia w rzemiośle. Uroczystego pasowania dokonał Starszy Cechu Krzysztof Ornowski w asyście Podstarszego Cechu – Józefa Dmochewicza,  Dyrekotora Biura Cechu – Anny Łachmańskiej oraz Dyrektora Zespołu Szkół – Anny Empel.

Uczniowie na Sztandar Cechu powtarzali słowa ślubowania:

Ślubuję uroczyście na sztandar Cechu,
że swoim postępowaniem i zachowaniem
będę godnie reprezentować
środowisko rzemieślnicze
jako uczeń rzemiosła.
Będę okazywać należny szacunek mistrzom, wychowawcom
oraz swoim przełożonym w zawodzie,
a swoją rzetelną nauką i pracą
przyczyniać się do rozwoju
społeczności rzemieślniczej
i Ojczyzny – Rzeczpospolitej Polskiej.

Na pamiątkę tego wydarzenia wszyscy uczniowie otrzymali Certyfikaty pasowania na ucznia