To nie koniec szkolnictwa zawodowego w Lubawie!

W związku z pojawiającymi się doniesieniami o planowanym zamknięciu oddziałów szkoły zawodowej przy Zespole Szkół w Lubawie w nadchodzącym roku szkolnym 2015/16 informujemy, że nabór do szkoły zawodowej będzie odbywał się bez żadnych przeszkód, a liczba oddziałów nie ulegnie ograniczeniu. Wszyscy chętni na naukę w szkole zawodowej zostaną przyjęci po uprzednim złożeniu kompletu dokumentów.

Jednocześnie przypominamy, że  uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie mogą otrzymać BEZPŁATNE zakwaterowanie w internacie na ulicy Kupnera. Jedyny koszt, jaki uczniowie ponoszą w związku z zamieszkaniem w internacie jest stawka za wyżywienie.
Internat zapewnia uczniom pobyt i opiekę wychowawcy od poniedziałku do piątku.