WYNAGRODZENIA MŁODOCIANYCH

Wynagrodzenia pracowników młodocianych

 

marzec – maj 2017

I rok nauki – 168,76 zł (145,63 zł netto)

II rok nauki – 210,95 zł (182,03 zł netto)

III rok nauki -253,14 zł (218,43 zł netto)