Zaproszenie na konferencję pt. „Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw woj. warmińsko – mazurskiego w perspektywie finansowej 2014-2020”.

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej zaprasza do udziału w konferencji pt. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw województwa warmińsko – mazurskiego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Konferencja odbędzie się 27.05.2015 (środa), godz. 10:00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie – Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Ul. Jagiellońska 91a, 10-356 Olsztyn.

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, właścicieli firm i instytucji zainteresowanych pozyskaniem dotacji unijnych na rozwój i inwestycje oraz rozwojem poprzez współpracę w inicjatywach klastrowych. Przedstawione zostaną możliwości wprowadzania innowacji w nowej perspektywie finansowej UE. Specjaliści Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego udzielą Państwu bezpłatnych konsultacji w jaki sposób pozyskać dotacje, jak poprawnie przygotować firmę do nowej perspektywy i jak przedstawić projekt, aby mógł otrzymać wsparcie z funduszy unijnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 maja 2015 do godz. 16:00 na adres: biuro@polskiestowarzyszenie.pl lub pod numerem telefonu 600 199 853.

Udział bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw województwa warmińsko – mazurskiego w perspektywie finansowej 2014-2020

27.05.2014 (środa), godz. 10:00
Miejsce: Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Ul. Jagiellońska 91a, 10-356 Olsztyn

10:00-10:30 Rozpoczęcie konferencji, powitanie Gości:
• Tomasz Kozłowski – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego.
10:30-11:00 Finasowanie inwestycji w przedsiębiorstwach w oparciu o fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020 – Sylwia Zbucka – ekspert Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego.
11:00-11:30 Finasowanie B+R w przedsiębiorstwach – dr Marcin Siedlecki – ekspert Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego.
11:30-12:00 Finasowanie rozwoju kapitału ludzkiego – Ewelina Jakubowska – ekspert Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego
12:00-12:15 Rozwiń biznes. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Oferta BZ WBK S.A. skierowana do MŚP
12:15-13:00 Rozwój przedsiębiorstw branży turystycznej w klastrach – dobre praktyki Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej – Anna Moskwa – Koordynator KMT
13:00–13:05 Podsumowanie konferencji – Tomasz Kozłowski – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego.
13:05 Indywidualne konsultacje z ekspertami Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego.