ZASADY REKRUTACJI

Wszystkich kandydatów do I klasy branżowej szkoły I stopnia, którzy będą kształcić się w systemie dualnym (nauka w szkole połączona z praktykami zawodowymi w zakładzie pracy) prosimy o składanie do Biura Cechu, niżej wymienionych dokumentów:

• Podanie do szkoły (od dnia 04.05.2017r.  do 09.06.2017r. obowiązują nowe druki podania – dostępne w biurze Cechu lub na stronie internetowej Zespołu Szkół w Lubawie www.zs.lubawa.pl)
• Świadectwo ukończenia gimnazjum – w oryginale, oraz Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego – w oryginale (od 23.06.2017r. do 27.06.2017r.)
• karta zdrowia ucznia
• 3 fotografie (39 x 52 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
• podanie o przyznanie miejsca w internacie (dla zainteresowanych)
Podanie do szkoły oraz zdjęcia można składać w naszym biurze od 4 maja br. Pozostałe dokumenty, uzyskane po zakończeniu gimnazjum, proszę uzupełnić  niezwłocznie po otrzymaniu.
Pod koniec czerwca poinformujemy Państwa, w jakim terminie odbędą się badania lekarskie w szkole.
Podpisanie umowy o naukę zawodu odbywa się w Biurze Cechu w obecności jednego z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. W dniu podpisania umowy należy wpłacić w kasie Cechu 140,00 zł za materiały szkoleniowe i pośrednictwo oraz rejestrację umowy o pracę.